HTM Design

Beställningsvillkor

tippit_ericsson

Leveransvillkor: Fritt i Linköping, alternativt lokal återförsäljare

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Vi förbehåller oss rätten att kräva andra betalningsvillkor. Efter förfallodagen debiteras dröjmålsränta

Reklamationer: Synliga transportskador skall anmärkas på fraktsedeln vid mottagandet. Vid transportskada skall alltid anmälan göras omgående till transportören eller dennes ombud. Ev. övriga reklamationer skall göras inom 10 dagar.

Returer: Returnering av gods får ej ske utan vår godkännande. För snabb och korrekt behandling av reurer och reklamationer skall returhandling åtfölja godset med hänvisning till vårt faktura nummer eller följesedeln. I de fall returen skall ske på vår bekostnad, skall av oss anvisad speditär anlitas.

Produktförändringar: Vi förbehåller oss rätten att göra produktförändringar utan föregående meddelande.

Priser: Samtliga ev. angivna priser på webbsidan anges i SEK och gäller exkl. mervärdesskatt.