HTM Design

Miljöpolicy

 

butterfly_svDe egna produkterna tillverkas i 2 mm elektrolytbehandlad stålplåt och pulverlackas. Den största miljöpåverkan sker vid underleverantörernas tillverkning av produkten samt vid transporter.
  • Vi ska ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

  • Vi ska arbeta med god marginal till gällande lagstiftning.

  • Vi ska ständigt pröva vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.

  • Vi ska förebygga och kontinuerligt minska miljöpåverkan genom utveckling av våra produkter, tjänster och tillverkningsprocesser.

  • Vi ska, vid bedömning av affärspartners, betrakta aktivt miljöarbete som en merit.

Genom utbildning, kontinuerlig dialog och information ska de anställda hållas medvetna om sitt miljöansvar och kunna påverka miljöarbetet i positiv riktning.