HTM Design

HTM Design (tidigare Träff Design) hade under många år efterlyst väl fungerande och elegantare avfallssystem.

OctoLine uppfanns och mönsterskyddades 1988 av Håkan Träff från Linköping. Octoline är en välkänd produktserie av tåliga avfallsbehållare för tuffa utomhusmiljöer. Octoline pappers- och och askkoppar– alla praktiskt tippbara.

Kraven var hårda: produkterna måste underlätta för fastighetsskötarna vid hantering av avfallskorgarna, bidra till minskad nedskräpning i områdena och tåla tuffa tag. Dessutom måste de vara formgivna för att smälta in i den omgivande miljön.

Idag kan vi med stolthet presentera vårt egenproducerade produktsortiment OctoLine. Sätt dig gärna in i strategin och funktionen i våra produkter. Du upptäcker snabbt att med OctoLine får du en enklare avfallshantering som ligger i tiden.

 

ute

De håller decennium efter decennium!

OctoLine finns på många ställen i vår offentliga miljö. En hållbar investering för förbättrad renhållning. Färger skapar en uppmaning att placera skräpet där det hör hemma – i papperskorgen! OctoLine papperskorgar och Askkoppar är gjorda av specialtillverkad svensk stålplåt.